మా వంటశాలలు

Akshaya Patra యొక్క బలం, బలగం మా వంటశాలలే. రోజుకు 16 లక్షల భోజనాలు తయారు చేయాలంటే.. దానికి బాగా విశిష్టమైన, యాంత్రీకరణ చేయబడిన, భారీ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు కావాలి

అవసరం, ప్రాంతం, ఆ ప్రాంతానికి కనెక్టివిటీలను బట్టి.. Akshaya Patra అక్కడ ఏర్పాటు చేయాల్సిన వంటశాల మోడల్ ను నిర్ణయిస్తుంది. దేశంలోని 34 వంటశాలల్లో 32 వంటశాలలు కేంద్రీకృత మోడల్ లోనే ఉన్నాయి. అయితే రెండు ప్రదేశాల్లో మాత్రం వికేంద్రీకృత మోడల్ లో ఉన్నాయి.

కేంద్రీకృత వంటశాలల జాబితా

 1. విశాఖపట్నం

 2. కాకినాడ

 3. విజయవాడ

 4. నెల్లూరు

 5. హైదరాబాద్

 6. గౌహతి

 7. భిలాయ్

 8. అహ్మదాబాద్

 9. వదోదర

 10. సూరత్

 11. భావ్నగర్

 12. బెంగళూరు నార్త్ – హెచ్.కె. హిల్

 13. బెంగళూరు దక్షిణం –వసంతపురం

 14. బళ్లారి

 15. హుబ్లీ

 16. మంగళూరు

 17. మైసూరు

 18. భువనేశ్వర్

 19. పూరీ

 20. రూర్కెలా

 21. జైపూర్

 22. జోధ్పూర్

 23. అజ్మీర్

 24. నాథ్ ద్వారా

 25. లక్నో

 26. బృందావనం

 27. చెన్నై

 28. థానే

 29. నాగపూర్

 30. నార్సింగి

 31. కాశింపరా

 32. జిగని

 33. భిల్వారా

 34. ఝలావర్

వికేంద్రీకృత మోడల్ వంటశాలల జాబితా

 1. నయాగఢ్

 2. బారాం

Share this post

Note : "This site is best viewed in IE 9 and above, Firefox and Chrome"

`